Płock

Płock jest miastem z wielowiekową historią więc nie brakuje tu zabytków, można zwiedzać je godzinami i w między czasie podziwiać widoki ze wzgórza Tumskiego.

Płock Stary RynekStary Rynek

Plac na Starym Mieście w Płocku, który jest prostokątem o wymiarach 138×69 metrów. Przeważająca część zabudowy pochodzi z XVIII i XIX wieku.

Układ przestrzenny Starego Miasta ukształtował się wraz z początkiem XIV w. i z niewielkimi zmianami dotrwał do czasów współczesnych. Zgodnie z tradycją pośrodku miasta znajdował się plac targowy i był to właśnie Stary Rynek. W południowo-wschodniej części placu stał gotycki ratusz w kształcie wieży z piwnicą służącą za więzienie. Dookoła rozlokowane były jatki miejskie i kramy kupców. Od rynku biegły ulice do bram dobrzyńskiej, bielskiej i wyszogrodzkiej. Główna ulica Grodzka wiodła na zamek. Większość zabudowań była drewniana, co było przyczyną wielu pożarów wyniszczających miasto. Największe z nich w 1545 r. i 1616 r. spowodowały doszczętne zniszczenie większości domów. W 1877 roku targowisko zostało przeniesione na Nowy Rynek. Na placu urządzono park z alejkami, estradą i ozdobnymi pawilonami.

W 2000 r. zmodernizowany Stary Rynek ozdobiła fontanna Afrodyta. Istniejące obecnie kamienice pochodzą z końca XVIII i XIX wieku. Jedną z najstarszych jest barokowa kamieniczka z końca XVII w.

Katedra-Płock

Bazylika katedralna.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku – najstarsza świątynia rzymskokatolicka i najcenniejszy zabytek Płocka, położona na wznoszącym się 60 m nad Wisłą Wzgórzu Tumskim, miejsce spoczynku władców Polski.

Katedra jest siedzibą parafii, której patronem jest św. Zygmunt.

W 1130 na miejscu pierwszej, zburzonej katedry, którą wzniósł zapewne Bolesław Śmiały lub jego brat Władysław Herman, biskup płocki Aleksander z Malonne przystąpił do budowy nowej, okazałej świątyni. Została ona konsekrowana w 1144. Została ona wzniesiona ze starannie opracowanych ciosów granitowych (ciosy licowe były kwadratowe lub prostokątne o wymiarach: w warstwie niższej do 36 cm długości i do 21 cm wysokości, oraz w warstwie wyższej do 65 cm długości i do 32 cm wysokości). Była to trójnawowa, zapewne dwuchórowa bazylika z transeptem i prezbiterium zakończonym apsydą. Chór zachodni flankowały dwie wieże. Schematyczny obraz romańskiej katedry znajduje się na pieczęci katedry z 1289.

Muzeum Mazowieckie w PłockuMuzeum Mazowieckie 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, muzeum regionalne w Płocku, założone w 1820.

Muzeum powstało z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej, jedno z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce. Pierwsza ekspozycja została pokazana w dwóch salach Małachowianki.

W latach 1912 do 1971 r. muzeum zajmowało budynki Towarzystwa Naukowego Płockiego. W 1967 r. została zorganizowana pierwsza w Polsce muzealna prezentacja sztuki secesyjnej, obecnie posiada największą kolekcję sztuki secesyjnej w Polsce. Od 2005 roku mieści się w nowej siedzibie – w pięknej, odrestaurowanej kamienicy przy ul. Tumskiej 8 na Starym Mieście.

Katedra Mariawicka PłockKatedra Mariawicka

Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku jest siedzibą władz zwierzchnich Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, diecezji warszawsko-płockiej oraz pełni funkcję kościoła parafialnego dla płockich mariawitów. Klasztor jest domem generalnym dla Zgromadzenia Sióstr Mariawitek i Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. W pomieszczeniach obiektu znajduje się także Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W Świątyni odbywa się codziennie adoracja Przenajświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się mszą św. 7:30 a kończy na wieczornych nieszporach o 17:00

Katedra w Płocku jest jedynym sanktuarium mariawickim, do którego pielgrzymują starokatolicy z całej Europy. Najwięcej osób przyjeżdża na święto odpustowe – 15 sierpnia, jest to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz rocznica poświęcenia Świątyni. Wielu pielgrzymów przybywa także na 2 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Anielskiej i objawienia światu Dzieła Wielkiego Miłosierdzia oraz na 23 sierpnia – święto Krwi Przenajdroższej Pana Jezusa i Ofiary Mateczki. W Świątyni płockiej odbywają się zazwyczaj uroczystości konsekracyjne biskupów i inne uroczystości ogólnokościelne.

 

Źródłem informacji i zdjęć jest Wikipedia